ŽIVA BAŠTINA

Subota, 4. novembar, 20.00, Velika sala

Koncertom „Živa baština” vodeći tradicionalni umetnici u Srbiji, koji svojim radom i delovanjem otelotvoruju ono što tradicija i jeste - živo predanje od čoveka do čoveka, s generacije na generaciju, predstaviće, poput muzičke riznice, većinu oblika i osobenosti srpske tradicionalne muzike, u formi prijemčivog muzičkog putovanja kroz krajeve i vreme. Koncert „Živa baština” predstavlja program tri barda srpske tradicionalne muzike današnjice: Boška Vujačića (guslar), Svetlane Spajić (izvođač tradicionalne srpske pesme) i Miloša Nikolića (kavalista). Njihovo muzičko umeće, iskustvo i širina poznavanja srpske tradicionalne muzike su za divljenje. Jedinstven i stručno koncipiran program obuhvatiće muzičko putovanje kroz srpske krajeve i epohe predstavljajući spoj istorijskog pamćenja i umetnosti. Namera je da u interakciji sa publikom, pomenuti izvođači, naizmenično nastupajući, muzikom i rečju predstave i istaknu osobenosti različitih oblika naše tradicije, od epike (pevanje uz gusle), preko pesama iz naroda (ojkača, pesme izvika ili na bas), do melodija narodnih igara istočne i južne Srbije predstavljenih na kavalu. Koncert će predstaviti više elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa od posebnog značaja, koji su na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa, ali i same „žive ljudske riznice” (termin UNESKO-a za nosioce nematerijalnog kulturnog nasleđa). „Živa baština” je projekat World Music asocijacije Srbije i Muzičkog informativnog centra Srbije. Ulaz slobodan

O izvođačima:
Boško Vujačić, koji već 45 godina nosi zvanje „narodni guslar”, nije samo jedan od predstavnika guslarske zajednice u Srbiji, već, mnogi bi rekli, i najbolji među njima. Između ostalog, njegova interpretacija pesme „Mojkovačka bitka” autora Radovana Bećirovića – Trebješkog smatra se neprevaziđenom. Danas, na sredini osme decenije života, dobro pamti da je od onog momenta kada je kao petogodišnjak prvi put proizveo ton na guslama, postao srećni zarobljenik, učenik, istraživač, pevač, pesnik i tumač istorije, narodne poezije i tradicije srpskog naroda sve do današnjeg dana.
Svetlana Spajić je srpska tradicionalna pevačica, izvođač, pedagog, kulturni aktivista i prevodilac. Posvećena je negovanju i očuvanju srpske tradicionalne kulture, sakupljajući i učeći na terenu, od izvornih pevača. Njen repertoar srpske arhaike iz svih krajeva („od Kninske do Negotinske Krajine”) obuhvata i najstarije tradicionalne pevačke oblike iz Podrinja, poput pesama „na glas”, kantalica i pesama „na bas”.
Miloš Nikolić je doktor muzičke umetnosti, multiinstrumentalista sa širokim spektrom muzičkih interesovanja i kompetencija. Osim klarineta, svira tradicionalne instrumente (kaval, gajde i svirale), sa kojima pre svega nastupa kao izvorni svirač, ali i u kontekstu različitih žanrova popularne muzike. Bavi se i pedagoškim radom. Zaposlen je u Muzičkoj školi „Mokranjac“ u Beogradu. Više od četvrt veka izučava vizantijsku crkvenu muziku. Poznavalac je neumske notacije i ima višegodišnje pedagoško i koncertno iskustvo na tom polju. Istražuje orijentalne muzičke tradicije. Snimao je muziku za filmove i radio drame. Član je nekoliko ansambala.


 

Top