ŽENE NISU ROBA: LEGALIZACIJA PROSTITUCIJE JE LEGALIZACIJA PRAKSE NASILJA NAD ŽENAMA?

Utorak, 19. april

19. 00, Magistrala/Mala sala

Gostovanje – Ženska solidarnost

( https://www.zenskasolidarnost.org )

Treba li legalizovati prostituciju u Srbiji? Dok na političkoj i medijskoj sceni uglavnom vlada kakofonija i senzacionalizam, aktivisti i stručnjaci upućeni u ovu problematiku imaju različita mišljenja.

Jedan broj aktivista smatra da je potrebno ukinuti prekršajno gonjenje prostitutki i da je njihov rad potrebno staviti u legalne okvire, ukoliko je reč o punoletnim osobama koje dobrovoljno ulaze u odnos.

Sa druge strane, glasna su mišljenja da je legalizacija prostitucije samo još jedan oblik nasilja nad ženama od strane muškaraca (jednako klijenata i makroa). Moramo se zapitati šta je koren a šta uzrok prostitucije i da li je njena legalizacija ustvari legalizacija svodnika.

Top