ŽELJA ZA USPEHOM I STRAH OD NEUSPEHA - 2. DEO

Ponedeljak, 12. april

20.00, Fejsbuk i Instagram

Predavač: Milan Damjanac

Želja za uspehom jedan je od snažnih motivacionih pokretača mladih. No, crta razgraničenja između želje za uspehom i straha od neuspeha vrlo je tanka, a ta su dva pola sasvim različita. Brojni mladi tako žrtvuju svoju sreću u potrazi za uspehom koji je često pogrešno motivisan.

S druge strane, mladi koje motiviše želja za uspehom ustraju u svojim ciljevima bez obzira na to gde se nalaze, pritom žrtvujući mnogo, ali svejedno teže tome da ih ne motiviše strah, nego želja.

Top