NEMANIPULATIVNA POSLOVNA I PRODAJNA KOMUNIKACIJA

Subota, 27. april

18.00, Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“

Predavač: Tamara Drljević ("Praktični priručnik za neverbalnu komunikaciju i govor tela"; organizator onlajn kurseva "Nauči da čitaš druge ljude"; organizator treninga: "Prestani da prodaješ, počni da komuniciraš" i " Prospecting Mastery ")

Autorkin stav je da se poslovna komunikacija uči kao i sve drugo. Obrazovni ideal neoliberalne demokratije nastoji da i u turbulentnim vremenima zadrži poslovno-etičke principe ekonomske saradnje ma koliko da je pojedinac ugrožen vremenima u kojima živi. Najstarija praksa na svetu, trgovina i razmena usluga i kulturnih dobara, pokušava da unese u tehnološki visoko razvijena društva, koja su takođe i visoko rizična, principe lojalnosti, poverenja i solidarnosti.

Top