MARIUS SVALENG ANDRESEN, ŽIVOT U NOVOM

Od 16. juna do 8. jula, Velika Galerija
Otvaranje u petak, 16 juna u 18.00

MARIUS SVALENG ANDRESEN,
ŽIVOT U NOVOM, izložba fotografija


U "Životu u Novom", Marius Svaleng Andresen istražuje složenost urbanih razvojnih procesa i njihov uticaj na ljude kroz vizuru Novog Beograda. Zagledajući se ispod površine fasada, ovo vizualno impresivno delo ispituje da li su obećanja o gradu egalitarnosti sa snažnim fokusom na ljudskim potrebama, bila ispunjena u tranziciji od socijalizma do postsocijalizma nakon raspada Jugoslavije.

Marius Svaleng Andresen (1989) je norveški fotograf, novinar i pisac koji u svom stvaralaštvu spaja umetničku i dokumentarnu fotografiju. Dokumentovanje životnih okolnosti bez direktnog predstavljanja ljudskih subjekata postalo je stilski zaštitni znak Mariusa Svalenga Andresena. Kao urbani šetač sa okom za detalje, donosi nam radove koji na jedinstven način ističu neobičnosti života u gradskim sredinama.

Izložbu je podržala Norveška Ambasada u Beogradu.

  

  


 

Top