X „Mater Terra“ POZORIŠNI FESTIVAL DECE I MLADIH

Subota, 18. novembar
10.00 - 18.00, Velika sala

X „Mater Terra“ POZORIŠNI FESTIVAL DECE I MLADIH  

10.00 – 13.00, Predstave osnovnih škola i dramskih studija 
14.00 – 18.00, Predstave srednjih škola i dramskih studija 

Razgovori u krugu će se održati nakon svakog bloka predstava u Klubu Magistrala. 


Festival organizuje Centar za dramu u edukaciji u umetnosti u partnerstvu sa Udruženjem Umetnička Utopija. Festival je akreditovani program svetske asociajcije za pozorište i dramu u obrazovanju IDEA (www.ideadrama.com) i održava se pod pokroviteljstvom Kancelarije Republike Srbije za saradnju sa UNESKOM.  

Podrška festivalu: Sekretarijat za kulturu Grada Beograda, EU kroz ERASMUS+ projekat BEAC (Be Active, be a Citizen). 

Predstave koje se bave temama iz oblasti  ekologije i ekologije duše.  


Više o festivalu: 

• Festival je zamišljen kao mesto razmene, predstavljanja rada dramskih sekcija i grupa i mogućnost stručnih saveta za sve one učitelje, nastavnike, umetnike i dramske pedagoge koji, kao i mi, veruju da dramski procesi i samo pozorište mogu pozitivno da utiču na lični razvoj, kao i razvoj  društva i sveta  u kome živimo.                                                   

• Festival je nekompetitivan i ideja je da služi kao mesto za podršku i razvoj dramskih grupa i studija. Glavnog dana festivala, nakon svakog bloka predstava održavaju se razgovori gde mladi učesnici, njihovi nastavnici i dramski pedagozi, publika, roditelji, kao i stručni tim festivala razmenjuju mišljenja o predstavama, daju komentare i otvoreno razgovaraju o procesima rada i o pokazanim radovima. 

• Voditelji dramskih grupa dobijaju pisanu evaluaciju stručnog tima, koji im služi kao smernica u daljem radu. 

• Svi učesnici Festivala su dobitnici „Ekološke zvezde”, priznanja za širenje poruka plemenitosti i ekologije kroz pozorišni izraz, a „Ekološki putokaz” dobijaju one organizacije i pojedinci koju su svojim doprinosom omogućili da se Festival razvija, i koji svojim delovanjem u polju  kulture doprinose ovim oblastima. 


„Ekologija duše” je nova kovanica  koja za nas podrazumeva zdrave i razvijene međuljudske odnose, otvorenost i prihvatanje drugog i drugačijeg, razvijanje empatije i aktiviranje solidarnosti i podrške. Insistiramo na tome da je Festival nekompetitivan, jer pokušavamo da ustanovimo nove odnose i mala ostrva drugačijeg i pravednijeg sistema vrednosti sa kojom deca i mladi treba da se upoznaju, i usvoje kao alternativu sadašnjem preovladavajućem sistemu nadmetanja, kupovine i prodaje, apatije i nebrige za drugog, za našu prirodu i planetu uopšte. 

Od svog osnivanja 2014. godine na festivalu je učestvovalo više desetina dramskih grupa i studija, a festival je održan i 2020. tokom pandemije Korona virusim u onlajn formi. 

Do sada u stručnom timu su učestvovali: 
Ljubica Beljanski Ristić (CEDEUM), Diana Kržanić Tepavac, (ASSITEJ Srbija), Boris Čakširan (ERGstatus), Tatjana Pajović (POD Teatar)  Dragana Koruga (CIP), Sunčica Milosavljević (BAZAART), Bojana Škorc (FLU/Zdravo da ste), Minja Bogavac (Bitef/E8),  Marko Pejović (Hajde da…), Paul Murrey (dramski pedagog i glumac), Ksenija Krnajski  (pozorišna rediteljka), Marta Keler, glumica, Eldar Zubčević, (glumac), Maja Mitić, (glumica), Nenad Radović (glumac i dramski pedagog), Ana Popović (rediteljka), Jelena Paligorić Sinkević (dramatruškinja), Dina Radoman (rediteljka), Borisav Matić, Monika Nećpalova, kao i  Sanja Krsmanović Tasić (CEDEUM/IDEA/Hleb teatar,umetnička direktorka festivala) 

 

Top