"Vodič kroz nestajanje" Silvane Hadži-Đokić

Predstavljanje opusa Silvane Hadži-Đokić povodom novog izdanja romana VODIČ KROZ NESTAJANJE.

Utorak, 17. decembar, 19.00 // Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“

Predstavljanje romana Silvane Hadži-Đokić VODIČ KROZ NESTAJANJE (Arte, 2019)

Učestvuju: Ljiljana Šop, Mileta Aćimović Ivkov i autorka

Vodič kroz nestajanje je priča zamršena poput života i bolna poput smrti, priča o individualnom, porodičnom i nacionalnom stradanju zbog pripadanja različitim verama, svojevrstan molitvenik za tri vere i četiri oltara ispisan na balkanskom tlu, u vremenu od strahota Jadovna, Jasenovca i Jajinaca, pa sve do Srebrenice pola veka kasnije. (…) Možda sam ga ja bogohulno pročitala, ali posle milenijuma verskih ratova, živeći u vremenu koje sa istim zanosom priziva i treći svetski rat, osvajajući pravo da menjamo čak i vlastitu rodnu pripadnost, valjda zaslužujemo revolucionarni obrt da vera konačno postane svačija privatna stvar i lični izbor bez posledica, a ne Damoklov mač nad čovečanstvom.”

                                                                Ljiljana Šop

Silvana Hadži-Đokić (18. 5. 1963, Kuštilj, Vršac) svojim romanima (Carica Irina, Naustice Brankovića, Carica Jelena, Zlatno doba) razgrnula je istorijske koprene koje su prikrivale činjenice. Posle Više škole za socijalni radnike, diplomirala je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Književnom delatnošću se bavi od 1997. Romanom Zlatno doba ušla je u najuži izbor za NIN-ovu nagradu 2013, a bila je uvrštena u širi i uži izbor 1998. i 2010. Živi u Beogradu.

Top