UVOD U FILMSKU RESTAURACIJU

Sreda 29. novembar, 18.00, Studio 28

Arhiv alternativnog filma

Predavanje Nadje Šičarov

Nadja Šičarov završila je master studije restauracije i prezentacije pokretnih slika na Univerzitetu u Amsterdamu. Radila je kao arhivistkinja, konzervatorka i restauratorka u Slovenačkoj kinoteci u Ljubljani i Austrijskom filmskom muzeju u Beču. U obe institucije najviše se bavila očuvanjem i restauracijom marginalnih grupa filmske baštine, uključujući eksperimentalni film i porodične filmove (home movies). Na ovom predavanju Šičarov će predstaviti etički okvir restauracije i praktične metode za analognu konzervaciju, ali i digitalnu restauraciju filma, fokusirajući se na eksperimentalni film. Predavanje će pratiti i praktični deo na kojem će učesnici imati mogućnost da vide trake različitih formata, osnovnu opremu za popravljanje filma, te da urade kratku vežbu identifikacije karakteristika filmske trake na osnovu nekoliko primera. Predavanje je namenjeno studentima restauracije i konzervacije, ali i svima zainteresovanima za ovu oblast.

Top