Utorak, 5. novembar, 19.00, Velika sala, LAVIRINTI IGORA VASILJEVA

Dokumentarni film, Srbija, 2019, 107’
Režija, montaža, obrada slike i zvuka: 
Andrija Dimitrijević i Miroslav-Bata Petrović

Prva žeravica beogradske kulture i posleratne moderne, slikar odvažan i beskompromisan koji je tragao za istinom postojanja. 
Slikar Igor Vasiljev je u isto vreme preteča slikarstva surovosti i katastrofe, rodonačelnik magične figuracije i fantastike ali i 
slikar-prorok, vidovit da naslika buduće lične tragične događaje… „Imam motiva za sto godina”, govorio je, a živeo je samo dvadeset pet. 

Top