UREDNIK ARHIV MEDIJA PREPORUČUJE: ART ZONA - EKSPERIMENTALNI FILM U SRBIJI

Sreda, 17. jun

Pogledajte emisiju RTS-a iz 2015. o istoriji eksperimentalnog filma u Srbiji. Ova Art zona je većim delom snimljena u Akademskom kino klubu Doma kulture Studentski grad i sastavljena od inserata i materijala iz našeg Arhiva alternativnog filma. U emisiji, snimljenoj povodom retrospektiva jugoslovenskog avangardnog filma u Anthology Film Archives u Njujorku, govore Miodrag Milošević, selektor programa retrospektive, tadašnji direktor DKSG i šef Akademskog filmskog centra, teoretičar filma Božidar Zečević, i filmski autori: Slobodan Šijan, Petar Aranđelović, Sava Trifković i Igor Toholj, naš urednik filmskog programa.

Top