UPOZNAJ SAMOGA SEBE: KAKO RAZUMETI PSIHOSOMATSKE PROBLEME

Nedelja, 23. februar, od 12.00 do 14.30

Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović”

UPOZNAJ SAMOGA SEBE: KAKO RAZUMETI PSIHOSOMATSKE PROBLEME

Milan Damjanac (udruženje konstruktivista Srbije)

Na ovoj psihološkoj radionici govorićemo o psihosomatici koja je danas jako izražena usled uslova života i visokog stersa. Odgovorićemo na pitanje šta su psihosomatski problemi, kako ih prepoznati, kako ih razumeti i kako pristupiti njihovom rešavanju. Prikazaćemo nekoliko psiholoških tehnika koje će vam pomoći da bolje razumete sebe i svoje probleme. Govorićemo o svim psihosomatskim bolestima i njihovoj ulozi u našem psihičkom životu. Psihosomatika danas obuhvata čitav niz oboljenja, poput bolesti probavnog sistema, kožnih bolesti, bolesti disajnog sistema, srca i krvnih sudova, žlezda, ginekoloških, reumatskih i alergenih.

Top