Umetnička rezidencija: EVA VAN TONGEREN

Sreda, 22. septembar, 20.00, Mala sala/Studio 28

Gošća umetničke rezidencije festivala Alternative Film/Video (dobitnica nagrade „Sonja Savić“, 2019) u toku septembra biće holandska vizuelna umetnica, na privremenom radu u Belgiji, Eva van Tongeren (Eva van Tongeren).  Eva je studirala na Umetničkom fakultetu LUCA u Briselu i autorka je više video radova i kratkometražnih filmova, uglavnom u formi eseja. Pored autorskih radova, Eva je i kustoskinja bijenalnog filmskog festivala Visite, koji prikazuje eksperimentalne, dokumentarne i aktivističke filmove a organizuje ga kolektiv De Imagerie iz Antverpena.

Prvo što upada u oči u vezi sa filmovima Eve van Tongeren jeste veza između slike i teksta. Sva tri filma koje ćemo imati prilike da vidimo, građena su tako da se čak može reći da je pre slika dodatak tekstu, nego obrnuto. Takva forma provocira i specifičnu gledalačku aktivnost: tekst nam služi da se snađemo na racionalnom, informativnom nivou, dok je slika neka vrsta poetske nadgradnje, koja ne mora sa njim u potpunosti značenjski da korenspondira. Ovakav pristup proizilazi iz autorkine težnje da prikaže fluidnu dinamiku odnosa - sa samom sobom i sa drugima - ali istovremeno i nemogućnost da se ista potpuno verno predstavi.
Jovan Marković

U toku svog boravka u Srbiji, autorka će raditi na realizaciji svog novog esejističkog filma, biće i gošća Umetničke galerije „Nadežda Petrović“ u Čačku, u kojoj će realizovati svoju izložbu proširenih medija i video radova. Uz razgovor sa umetnicom biće prikazani i sledeći filmovi:

 

Still from afar, 2018, 18 min.

Fragments of a dream analysis, 2019, 13 min.

Breathing Sessions 1-19, 2019, 128 min. (inserti)

Top