„UDARNA VEST – O MEDIJIMA I STRAHU"

Ponedeljak, 7. mart
20.00, Velika sala

Trinidad, Novi Sad
UDARNA VEST – O MEDIJIMA I STRAHU*

Autorski projekat Marka Grubića i Milene Bogavac
Po incijalnoj ideji Marka Grubića

Tekst i režija: Milena Bogavac
Asistent režije: Marko Grubić

Igraju:
Sunčica Milanović
Đorđe Živadinović Grgur

Stručni konsultanti i konsultantkinje: Uroš Antić, Milena Dragićević Šešić, Robert Čoban, Jovana Gligorijević, Magda Janjić, Marija Ratković, Antonela Riha, Irena Ristić, Aleksandar Timofejev, Aleksandar Žikić
Originalna muzika: Marko Grubić
Kostimografija: Staša Jamušakov
Video: Marko Grubić
Snimatelj i saradnik na video radu: Igor Vuković
Produkcija: Trinidad d.o.o, Novi Sad
Koprodukcija: Kulturni centar Grad, Beograd


O predstavi:

Kada bi slika sveta iz udarnih vesti bila istinita, svet bi odavno prestao da postoji!

Predstava se bavi fenomenologijom medija masovnih komunikacija u savremenom društvu, s posebnim fokusom na odnos medija i straha, odnosno - na medijski generisanu paranoju i neurozu čoveka danas. Polazeći od pitanja: zašto su udarne vesti uvek loše, predstava se razvija u dinamičnu, tragikomičnu inscenaciju studije o prirodi savremenih medija i njihovog uticaja na psihu pojedinca, kao i na društvene obrasce ponašanja. Na lično i kolektivno. Intimno i masovno. 

Analizirati medije, znači analizirati savremeno društvo i načine na koje ga spoznajemo. Tako predstava ukazuje na ključne fenomene života u medijatizovanom svetu, što je put ka “novoj pismenosti”, odnosno veštinama prepoznavanja dezinformacija i medijskih manipulacija, kroz negovanje većeg stepena medijske kulture.

Cilj ove predstave je, dakle, produkcija znanja iz oblasti medijske pismenosti, što može biti preventiva rasprostranjenoj anksioznosti i poremećajima pažnje.

Trajanje: 75 minuta
*Cena ulaznice: 600 din. (50% popust za studente i penzionere)


 

Top