TRANSAKCIONA ANALIZA - Sanja Dević i Jefimija Kocić

Četvrtak, 15. oktobar

Velika Galerija

Četvrtak, 15. oktobar

TRANSAKCIONA ANALIZA - Sanja Dević i Jefimija Kocić

TRANSAKCIONA ANALIZA je deo projekta autorki Sanje Dević i Jefimije Kocić u kome se, upotrebom grafičkog dizajna, sprovodi analiza našeg celokupnog društva, a interaktivnom postavkom se pozivaju posmatrači da u njemu učestvuju. Kroz pronalaženje pozitivnih i negativnih pojmova u prezentovanim radovima i presekom rezultata, moguće je pretpostaviti ljudska unutrašnja stanja i njihovu unutrašnju dinamiku. Saznaćemo koliko spoljni uticaji i životna iskustva utiču na njihovo poimanje sveta. U svrhe detaljne analize i obrade dobijenih podataka, u sam projekat biće uključeni psiholog i sociolog. Pored izložbi koje će se održati u više gradova, jednodnevnih postavki i anketa, u planu je stručni rad/studija koji će sumirati rezultate istraživanja.

 

Mr Sanja Dević (1980), grafički dizajner. Zaposlena je u Departmanu za primenjene umetnosti, Fakulteta umetnosti u Nišu. Predaje predmet Prostorna grafika. Njena izlagačka delatnost broji 15 samostalnih izložbi i preko 50 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Dr um. Jefimija Kocić (1992), grafički dizajner. Zaposlena je u Departmanu za primenjene umetnosti, Fakulteta umetnosti u Nišu. Njena izlagačka delatnost broji 8 samostalnih izložbi i preko 40 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

 

Top