THE CASE OF IMPRESSIONISM

Sreda, 22. april

"Nama treba sunca, slobodnog vazduha, jedno svetlo i mlado slikarstvo. Pustite sunce neka uđe i slikajte stvari onako kako izgledaju u punoj svetlosti dana." Ovako je francuski pisac Emil Zola opisao impresionizam, umetnički pravac koji se pojavio u Francuskoj između 1890 i 1870. godine i dao veliki broj umetnika, poput Monea, Sezana, Van Goga, Pisaroa, Gogena i mnogih drugih velikih slikara,  koji su svojim stvaralaštvom utrli  put modernoj umetnosti.

Preporuka Likovne redakcije za danas je video koji predstavlja kratak pregled impresionizma i njegovih značajnih predstavnika.

Top