TAKMIČARSKI PROGRAM 2 Muziku uživo izvodi Izvanrdni Bob, multimedijalni umetnik

Četvrtak 17. novembar, Mala sala u 21:00

PROKREACIJA: Adam i Eva  (Procreation: Adam and Eve)
eksperimentalni film
r. Lol Sardžent, VB, 2022, 03.36
Muškarac i žena pojavljuju se na različitom kraju prostora i stoje nepomično ne shvatajući zašto 
su tamo dok posmatraju pojavni oblik onog drugog. Polako idu jedno prema drugom. Žena drži nešto što 
nudi muškarcu i na trenutak se stapaju u jedno. Onda se rastaju i odlaze jedno od drugog, ne shvatajući šta su upravo uradili. 
Ovo delo je savremena portretna interpretacija drevne mitske priče o Adamu i Evi, koja prikazuje trenutak njihovog prvog susreta, 
a zatim par, stvarajući tako večni greh iz kojeg smo svi potekli.

CIRKUS SFERA (Circus of the spheres) 
animirani film r. Džon Ejker, SAD, 2022, 03.49
Kvadrati su u cirkusu. Oni su cirkus i stvaraju neke neverovatne radnje koje zapanjuju i mistifikuju. 
Pogledajte sve četiri strane svake od njih dok glume brojeve od jedan do devet.

AKVARIJUM 
kratki igrani film r.Fatemeh Askarpur, Elijah Askarpur, Iran, 2022, 10'
U kratkom filmu „Akvarijum” vidimo dvoje trans ljudi koji nisu imali priliku da se zaljube. 
Sastaju se na poslu i zaljubljuju se. Ali oni su primorani da ne izražavaju svoju ljubav da drugi ne bi primetili. 
Okupljaju se da se sastanu u hotelu kako bi izrazili svoj pravi identitet, daleko od svih ponižavajućih osuda i pogleda ljudi. 
Ali mogu li slobodno plivati u ovom akvarijumu ?!
DRAGI DNEVNIČE 
video rad r. Anja Banješević i Marija Šumarac, Srbija, 2021, 6'
Video sastavljen od 7 audio-vizuelnih delova koji predstavljaju snimke prve nedelje 2021. godine u formi dnevnika. 
Ovim projektom želeli smo da istražimo teme izolacije, usamljenosti, osećanja, komunikacije i povezivanja sa našim unutrašnjim i spoljašnjim svetom.

PUSTARA 
dokumentarni film r. Bert Anders, SAD, 2022, 02.10
Kolorado plato 16mm Kamera Boleks. Digitalni skrining. Inspirisano Polom Strandom i Džonom Fordom.

SENKE NA KUĆI 
eksperimentalni film r. Endrju Pejn, VB, 2022, 03.52
Ovaj kratki nemi film snimljen je u domu režisera tokom pandemije Kovid-19 kada mu je bilo 
teško da radi drugi posao zbog socijalne distance. U ovom slučaju kamera je bila uperena kroz prozor na kuće iza njegove kuće. 
Film je pojedinačni snimak senki koje se kreću preko zida kuće u vremenskom intervalu u periodu od 4 do 5 sati. 
Senke su uglavnom od žbunja u bašti, ali se vremenom njihova forma menja i počinju da liče na nešto strano, gotovo neprirodno.

ZEMLJA ZA ODMOR
dokumentarni film r. Aleksander Bikford, SAD, 2022, 07.54
Vrtoglavi snovi tokom leta.

KUTIJA ZA RUČAK
dokumentarni film r. Jo Jokota, Japan, 2022, 04.40
Jedan dan u životu jedne Japanke.

JUNAK
video rad r. Georgi Stamenov, Bugarska, VB, 2019, 8'
Rad prikazuje niz „nepotrebnih uspomena” iz rediteljevog detinjstva. 
Reminiscencije, nevezane za neki značajan događaj, nepotrebno pohranjene u njegovoj glavi. 
Svi kadrovi u filmu su apstraktni prikazi rediteljevih ličnih „nepotrebnih uspomena“.

Trajanje: 50 minuta
 

Top