SVESVRSTANI U POKRETU

SVESVRSTANI U POKRETU

OTVORENI PROSTORI U STUDENTSKOM GRADU

Petak, 30. 9. 18.00 – 22.00

SVESVRSTANI U POKRETU

Hepening Svesvrtsani u pokretu inspirisan je epohom veštačke inteligencije u kojoj algoritmi mogu da generišu gotovo sve kao i definicijom Gerija Botinga prema kojoj je hepening forma simbolizma ili organizovana struktura događaja koje su izvedene iz arhetipskih simboličkih asocijacija. U hepeningu Svesvrstani u pokretu brišu se granice izvođača i publike, kao što se na internetu brišu granice između korisnika i iskorišćenog. Svesvrstani u pokretu je kolektivna društvena igra u javnom prostoru u kojoj su zalozi tela i identiteti učesnika, kao što su na internetu zalozi naši virtuelni identiteti i lični podaci.

Tokom hepeninga publika će biti vođena instrukcijama rediteljke Ane Pinter, podrškom moderatora, studenata koji su učestvovali u kreiranju hepeninga tokom radionica sa umetnikom Urošem Krčadincem i rediteljkom Anom Pinter .

Hepening Svesvrtsani u pokretu se organizuje u okviru projekta Studenator koji je podržan od strane Ministarstva kulture Republike Srbije.

Top