ŠTA JE „OTVORENA NAUKA”?

INFORMACIONA PISMENOST

Ponedeljak, 16. decembar, 18.00

Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović”

ŠTA JE „OTVORENA NAUKA”?

(Sve što ste hteli da znate, a niste imali koga da pitate)

Predavač: Obrad Vučkovac

Predavanje o otvorenoj nauci nas upoznaje sa ovim pokretom koji je značajno izmenio način pristupa nauci na univerzitetima i  u naučnim institucijama. Njegov osnovni cilj je slobodan pristup naučnom znanju, podacima i rezultatima naučnih istraživanja. Jedan od segmenata otvorene nauke je otvoreni pristup (Open Access) koji označava javnu dostupnost naučne literature na internetu. On se može ostvariti putem otvorenih repozitorijuma i časopisa u otvorenom pristupu. Otvorenim pristupom povećava se vidljivost, uticaj i  dostupnost, pa samim tim i društvena korist od naučnih istraživanja.  Ukazaćemo i na trendove objavljivanja i promovisanja radova pomoću digitalnih repozitorijuma.

Predavanje je naročito značajno za studente i doktorande, jer im upoznavanje sa konceptom otvorene nauke može biti od velike koristi prilikom pisanja akademskih radova,  sprovođenja istraživanja i objavljivanja naučnih radova.

Top