SRPSKI MANASTIRI U KNJIGAMA

13 – 28. februar, Hol Biblioteke

SRPSKI MANASTIRI U KNJIGAMA

Autor izložbe: Stanko Kovačić

Baštinici rane srednjovekovne kulture, utočišta pravoslavlja i srpskog identiteta, mesta gde su se izrađivale i čuvale najstarije rukopisne i štampane knjige, veličanstvena arhitektonska zdanja, riznice istorije umetnosti, srpski manastiri u svojoj postojanosti predstavljaju prave svedoke svih događanja i promena kroz koje je prolazio naš narod.

Proučavanjem naših manastira sa svih ovih aspekata se bavilo mnogo naših istraživača, književnika, etnologa, putopisaca, fotografa, arhitekata, slikara, istoričara, istoričara umetnosti. Jedan od pionira proučavanja manastirske građe novije srpske istorije je Vuk Stefanović Karadžić, da bi njegovim stopama krenuli Pavle i Josif Šafarik, Ilarion Ruvarac, episkop Nikodim Milaš, Veselin Čajkanović, Milan Kašanin, Aleksandar Deroko, Dejan Medaković, Dimitrije Bogdanović, Vojislav Đurić, Slobodan Mileusnić i mnogi drugi.

Biblioteka Doma kulture „Studentski grad“  će izložiti samo deo značajne zbirke publikacija o srpkim manastirima iz svog fonda, sa posebnim akcentom na literaturu koja se bavi manastirskim bibliotekama.

Top