SRPSKA PERIODIKA

15 - 30. septembar

Autor: Višnja Blagojević           

                                                        

Prvi broj Novina srbskih izašao je 1834. godine u Kragujevcu pod uredništvom Dimitrija Davidovića, jednog od najobrazovanijih ljudi tog vremena. Od 1935. Novine srbske izlazile su u Beogradu, a u određenim periodima u Nišu i na Krfu, sve do 15. februara 1919. godine kada je izašao poslednji broj. Bile su prvo srpsko službeno glasilo, ali su obrađivale i teme iz oblasti politike, ekonomije, kulture i društvenih dešavanja u Kraljevini Srbiji. Na izložbi će biti predstavljena srpska periodika koju Biblioteka DKSG ima u svom fondu uz kratak osvrt na njenu istoriju i razvoj.

Top