Sovjetska filmska avangarda- tendencije, uticaji i odjeci - Predavanje: VERTOV, EJZENŠTAJN, DOBLIN, DOS PASOS

Ponedeljak 20. novembar, Mala sala u 17:30

Montaža u romanima Berlin Aleksanderplac, Menhetn Transfer i USA Trilogija

Mr Dragan Dimčić, Red. Prof. FDU, teoretičar filma i medija

Između dva rata, doživljaj vremena i kompleksnosti života u velikim gradovima zahtevao je i redefinisanje odnosa prema celini koja drži na okupu fragmente u koje se raspao naš doživljaj sveta. Tada se pojavio i termin „montaža“ kao stvaranje jedne slike od mnoštva slika koje reflektuju ubrzanu, mnogoliku stvarnost. Kolaž, fotomontaža i filmska montaža zahtevali su od gledaoca aktivnije učešće u čitanju slike. Novi svet je zahtevao i novi odnos prema njemu.

Top