Sovjetska filmska avangarda-tendencije, uticaji i odjeci - Predavanje: SMRT, SEKS I SOCIJALIZAM U SOVJETSKOM NEMOM FILMU 1920-tih

Utorak 21. novembar, Mala sala u 19:30

Adam Ranđelović, rođen u Moskvi, SSSR, dramaturg, Patafizičar i pisac, trenutno nažalost, živi u Beogradu.

Scijentistička potraga za besmrtnošću, sukob svetova i mašine totalnog uništenja. Naturizam i seksualna revolucija. Trockističke filmske zavere i počeci staljinizma. Mladi sovjetski projekat u svoj svojoj dijalektičkoj raskoši, viđen kroz perspektivu više ili manje zaboravljenih filmova iz perioda prve decenije SSSR-a.

Top