Sovjetska filmska avangarda-tendencije, uticaji i odjeci - GENERALNA LINIJA (Staro i novo)

Sreda 22. novembar, Mala sala u 17:00

r. S.M. Ejzenštajn, SSSR, 1929, 124’

Vizuelno najupečatljivije Ejzenštajnovo filmsko delo, zahvaljujući i fotografiji Eduarda Tisea, fokusira se na junakinju sa ruskog sela koja svedoči ubrzanoj mehanizaciji i razvoju Kolhoza, modernizaciji ruskog sela. Film u svom izrazu predstavlja majstorstvo kreativne ritmičke i asocijativne montaže u svim oblicima koje je autor definisao u svojoj teoriji.

Top