SOCIOLOGIJE NOSTALGIJA

Sreda 15. decembar u 19.00
Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“ / Live streaming na društvenim mrežama DKSG


Razgovor o knjizi Ane Petrov
SOCIOLOGIJE NOSTALGIJA (Zavod za udžbenike, 2021)
Učestvuju: dr Mirjana Misailović (urednica knjige), dr Vladislava Gordić Petković (književna teoretičarka i kritičarka) i dr Ana Petorv (muzikološkinja i sociološkinja)


„(...) savremena psihologoja govori o nostalgičnom stanju, o tome šta izaziva nostalgiju a šta je njome izazvano, o dugoročnim benefitima po zdravlje, o tome da nostalgija ima svoju budućnost, budući da je korisna za psihu, da ublažava tegobe u trenucima psihičke krize. Ona, takođe, doprinosi stvaranju pozitivnih emocija i aktivira sećanja na prošlost, čime ojačava lučnost za sadašnju krizu, te je time osposobljava za budućnost. Kako bi glasio sociološki ekvivalent ovakvoj psihološkoj dijagnozi?"

Iz knjige

Ana Petrov (1982), muzikološkinja i sociološkinja, vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu, gde predaje nekoliko kurseva iz oblasti socioloških i antropoloških teorija, autorka je brojnih članaka i poglavlja u knjigama iz oblasti sociologije kulture i sociologije muzike, monografija o Pjeru Burdijeu i Brunu Laturu,  studije o naučnom imperijalizmu u diskursu o muzici Maksa Webera (Rethinking Rationalisation, Hollitzer Verlag, Wien, 2016), kao i studije o recepciji jugoslovenske muzike u postjugoslovenskom kontekstu (Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije. Koncerti kao mesta sećanja, FMK, 2016).

Top