Videografija regiona

Videografija regiona    

U okviru redovnih programa koje je Akademski filmski centar (AFC) imao u Domu kulture Studentski grad, u ciklusu Videografija regiona organizovala sam gostovanja umetnika, kustosa, urednika festivala, kolektiva i umetničkih grupa, čiji je dolazak omogućio ne samo upoznavanje sa radovima koji su na programima bili prikazani, već i upoznavanje autora okupljenih oko AFC sa relevantnim inicijativama i projektima i sa mogućnostima dugoročne saradnje, razmene i komunikacije. U pregledu ovih programa, prolazimo kroz raznovrsne projekte, inicijative, retrospektive, koji, sagledani u ovakvom nizu višegodišnjeg ciklusa, ilustruju napor da se zabeleži disperzija jednog pojma kakav je video na različite produkcijske oblike i prezentacijske modele. - Aleksandra Sekulić

Cena: 300

Troškove poštarine za kupovinu do 1000 rsd snosi poručilac, za kupovinu preko 1000 rsd poštarina je besplatna
- Knjige poručene tokom sedmice šalju se prvog radnog dana sledeće.
- Cenovnik za porudžbine do 1000 RSD možete pogledati na linku: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp
- Za vreme kolektivnog odmora neće biti moguća kupovina.

O autoru:    
Aleksandra Sekulić je programska direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju. Doktorski kandidat na grupi Teorija umetnosti i medija na Fakultetu za medije i komunikaciju Beogradu. Master studije završila na grupi Menadžment u kulturi i kulturna politika na Balkanu (Univerzitet umetnosti u Beogradu/ Universite Lumiere Luon 2, UNESCO Chair) sa tezom Arhiv kao kulturna forma: stvaranje video arhiva i databaza. Diplomirala Opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Uređivala i organizovala programe Akademskog filmskog centra u Beogradu od 2005. do 2008. (Festival novog filma i videa ALTERNATIVE FILM/VIDEO, Videografija regiona,  Holandski video u Beogradu; manifestacija +- 40 godina-1968-2008...).

Top