Od reči do reči

"Knjiga koja je pred čitaocima nije samo detaljan prikaz odvijanja naučnog programa Forum DKSG od 1988. do 2017. godine, ona je više od toga, mada u polaznoj osnovi obuhvata precizan redosled, zapravo hroniku programskih ostvarenja Foruma među drugim programima DKSG. Knjiga zainteresovanoj javnosti predočava kompleksnu i multidisciplinarnu, hronološki egzaktno raspoređenu građu uspešnog tridesetogodišnjeg delovanja programa i, što je nerazdvojivo od matičnog programskog toka, intelektualne i profesionalne ličnosti urednika programa. U tom smislu, knjiga Od reči do reči jeste precizna evidencija, tj. hronika ali i hronologija događaja u programu Forum koji su nesvodljivi samo na tribine o nekome ili nečemu" - Goran Budžak (https://doi.org/10.22182/pr.5512018.9)


 

Cena: 500

Troškove poštarine za kupovinu do 1000 rsd snosi poručilac, za kupovinu preko 1000 rsd poštarina je besplatna
- Knjige poručene tokom sedmice šalju se prvog radnog dana sledeće.
- Cenovnik za porudžbine do 1000 RSD možete pogledati na linku: http://www.postexpress.rs/struktura/lat/cenovnik/cenovnik-unutrasnji-saobracaj.asp
- Za vreme kolektivnog odmora neće biti moguća kupovina.

O autoru:    
Miloš Knežević (1952) srpski politikolog, istoričar, geopolitikolog, politički analitičar, teoretičar države i prava, teoretičar književnosti i kulturolog. Diplomirao je na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Jedan je od osnivača Instituta za geopolitičke studije. Desetak godina je glavni urednik časopisa Nacionalni interes. Saradnik Instituta za političke studije. Decenijama je bio urednik naučnog programa Forum u Domu kulture Studentski grad. Objavio je preko tri stotine tekstova i ogleda, a autor je četrdesetak knjiga i zbornika. Prevođen je na više jezika, među kojima su ruski, engleski, slovenački.
 

Top