ŠesTO čulo POSVETA Zoran Simjanović: Muzika &Film, Teatar, TV / Uticaj, inspiracija, poruka, forma

Sreda 9. jun, Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović”, 19.00 

 

Učestvuju: Goran Marković, reditelj i Ivan Velisavljević, dramaturg i filmski kritičar

Top