SERIJAL: KRIZA ŽIVOTNOG SMISLA - EPIZODA 1.

Utorak, 07. septembar

20.00, Fejsbuk i Instagram

Serijal: Kriza životnog smisla

Prva epizoda: Traganje za smislom

Predavač: Milan Damjanac

Ideja o ,,egzistencijalnoj krizi“ nije nova. O tome se raspravlja gotovo čitav vek, a počelo je sa usponom filozofske antropologije i humanističkog pokreta egzistencijalizma, koji veruje da mi određujemo životni put i smisao svog života, sa našom slobodom izbora. Na nama je da donosimo racionalne odluke, čak iako se svet oko nas čini potpuno suprotnim od racionalnog.

Egzistencijalna kriza odnosi se na period života u kojem gubimo iz vida smisao života i osećamo se nemoćnim da ga stvorimo. Egzistencijalna kriza je poput egzistencijalne pretnje koja može biti fizičke, socijalne ili emocionalne prirode, i koja može biti usmerena prema sebi, drugima, svetu uopšte ili idejama i stavovima prema kojima živimo. Takve situacije nas primoravaju da ispitujemo i sumnjamo u naša najdublja verovanja ili vrednosti.

 

Top