SAŠA PETROVIĆ ZULJA: PORTRET GRADA

Sreda, 20. mart u 20.00, Mala sala

Filmska trilogija Saše Petrovića Zulje na­stajala je u različitim vremenskim periodi­ma, predstavljajući niz pokretnih slika koji govori o običnom gradu u Srbiji u periodu od četvrt veka, od 1990-ih do danas. Tri fil­ma – Intermeco, Putovanje iznutra... br. 581 i Rupe – složila su se u trilogiju pod nazi­vom Portret grada i ovo je omaž gradu u kom se autor rodio i u kom je odrastao. Svaki od filmova na svoj način dočarava različite impresije i pojavnosti koje su povezane sa egzistencijom u Lazarevcu.

Intermeco je snimljen pre 25 godina, a mon­tiran je dvadeset godina kasnije. Sama ideja filma je da trenutni doživljaj prilikom snimanja dvadeset godina kasnije postane faktički čin nostalgije (najbolje godine naših života). Montiran je ubrzano i po­stavljen naopačke, da referira na sam do­življaj 1990-ih, koji bi se u razgovoru auto­rove generacije nazivao godine noći i magle. Sve je bilo naopako, maglovito i mračno.

Putovanje iznutra... br. 581 film je koji na apstraktan način dočarava utisak vožnje prigradskom linijom Lazarevac-Beograd.

Rupe su hibridni komad koji referiše na trenutna aktuelna pitanja ekologije, otuđe­nosti, egzistencijalnog straha kroz hibri­dnu formu, i može se gledati kroz prizmu više žanrova, kao kratki horor, eksperi­mentalni ali kao angažovani dokumentarni film.
 

Top