ROĐENICE

Četvrtak, 17. oktobar, 20.00, Velika sala
ROĐENICE

Rođenice je vokalni trio oformljen 2009. godine tokom zajedničkog studiranja na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Repertoar ovog sastava se gotovo u potpunosti zasniva na seoskim i varoškim pesmama sa podneblja bivše Jugoslavije, koje izvode tragajući za najautentičnijim vokalnim izrazom karakterističnim za tradicionalnu muziku.  Međutim, umetnička radoznalost je Rođenice vodila ka istraživanju „novih“ tradicija i savremenom izrazu narodne muzike, te su sarađivale sa različitim instrumentalnim sastavima preispitujući domene, od prošlosti do sadašnjosti, u muzici prema kojoj su se opredelile. Početkom ove godine su izdale svoj prvi album pod nazivom Svadbenice. Rođenice su: Mirjana Raić Tepić, Tamara Štricki Seg i Tijana Stanković.

 

Top