Rezulatati Konkursa likovnog programa Doma kulture Studentski grad za izlaganje u 2020. godini

Na javni konkurs za izlaganje u 2020. godini u oba galerijska prostora - Galeriji i Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad, koji je bio otvoren od 20. novembra  do 10. decembra 2019. godine stiglo je 20 prijava. 

Pristigle predloge razmatrao je Savet galerije koji je radio u sastavu: Marko Lađušić (vanredni profesor FPU, Beograd), Olivera Parlić (docent FLU, Beograd), Vladimir Ranković (vanredni profesor, FILUM, Kragujevac), Maja Stanković  (vanredni profesor FMK, Beograd) i Maida Gruden (urednik likovnog programa DKSG).

Savet je doneo odluku da termine za izlaganje dobiju sledeći predlozi:

Anja Tončić „Destabilizacija“

Jelena Micić „I learden from the best“

Ivan Arsenijević „Tiha mesta“

Sanja Dević i Jefimija Kocić „Transakciona analiza“

Snežana Petković „Stvar“

rezervni termin: Tamara Nedeljković Vukša „Istočni vrtovi“

U preostalim terminima održaće se izložbe matičnih mnifestacija Doma kulture Studentski grad: Bijenale studentske grafike Srbije; Godišnja izložba Likovnog studija za decu Doma kulture Studentski grad, Međunarodno studentsko bijenale umetnosti knjige , izložbe koje se realizuju u okviru Evropskog Festivala Animiranog filma Balkanima i Festivala alternativnog filma i videa Alternative Film/ Video kao i izložbe po pozivu.

Top