RETRO HRONIKA - DOK’N’RITAM 3 i 4

Subota, 19. septembar, 20.00

U SUSRET 5. FESTIVALU DOK’N’RITAM

RETRO HRONIKA - DOK’N’RITAM 3 i 4
Festival muzičkog dokumentarnog filma, forme u ekspanziji, predstavlja međunarodni i domaći takmičarski program, muzikološku literaturu, muzički proram i umrežavanje stvaralaca, kritičara i teoretičara iz regiona kroz panel diskusije i prezentacije, kao i problemske tribine iz aktuelne društvene i pop kulturne tematike.

U susret petom festivalu, prikazujemo video hronike prethodna četiri izdanja.
 

Top