MEME THIS: Kako mimovi oblikuju našu stvarnost?

Ponedeljak, 28. jun, 19.00, Amfiteatar / Klub Magistrala

Moderator:  Marina Zec, studentkinja doktorskih studija Menadžmenta medija na Fakultetu dramskih umetnosti
Učesnici:  Luka Bešlagić,  docent na Fakultetu za medije i komunikacije i Filip Otović Višnjić,  istraživač saradnik na Fakultetu političkih nauka

Nakon  interaktivne izložbe Studentski mim (meme), koja je održana povodom 4. Aprila -  Dana studenata, u okviru međunarodnog projekta ONI ŽIVE, koji se bavi studentskim životom u kampusima od kraja Drugog svetskog rata do danas, DKSG organizuje razgovor o viralnim  internet pojavama. Jedna od  takvih pojava je mim, (engl. meme),internet fenomen, čija je glavna odlika da može da ga napravi svako ko ima ideju i prati formu već postojećih mimova ili ima originalnu ideju za mim kao odgovor na neki drugi medijski sadržaj, događaj ili pojavu. 

Top