Razgovor s KRISTIANOM NOVAKOM povodom novog romana

Razgovor s KRISTIANOM NOVAKOM o novom romanu SLUČAJ VLASTITE POGIBELJI na Sajmu knjiga u Puli

Čertvrtak 21. decembar u 20.00/ Instagram i Facebook DKSG
Razgovor s KRISTIANOM NOVAKOM o novom romanu 
SLUČAJ VLASTITE POGIBELJI (OceanMore, Zagreb, 2023)

Pravda se tiče svakoga, ili nije pravda. Ako se slučaj pogibelji pravednoga tiče samo njega, s njim umire i pravda sama. Smrt mladog policajca, kao jeka fatalnog pucnja, menja živote onih koji su ostali.

“Roman Slučaj vlastite pogibelji Kristiana Novaka ispripovijedan je kao pletenica, od poglavlja u kojima se naizmjence smjenjuju glas profesorice i scenarij koji prati događaje i akcije koje se roje oko braće policajaca, i vodi nas kroz slojeve sistema u srce društva i likova. Pitanja korupcije, lojalnosti, pojedinca nasuprot sistema, zakona i morala, ljubavi i slobode… iskrsavaju antiknom snagom u nuklearnom dobu, našem dobu, svuda oko nas i pozivaju na građansku hrabrost i rizik.”

Kruno Lokotar, urednik

Kristian Novak (1979, Baden-Baden) detinjstvo je proveo u Sv. Martinu na Muri. Gimnaziju je pohađao u Čakovcu, nakon čega je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao kroatistiku i germanistiku, te doktorirao lingvistiku. Predaje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se istraživanjima na području povijesne sociolingvistike, analize diskursa i jezične biografistike. Od 1998. do 2009. je bio reprezentativac u karateu. 2005. objavljuje roman Obješeni, a 2013. Črna mati zemla, a 2015. Poslednje dve knjige su prevedene na niz stranih jezika i adaptirane u pozorišne hitove. Novi roman takođe se priprema za pozorišno izvođenje.


 

Top