Razgovor o predstavi "Beli marcipan" i romanu "Lutka od marcipana"

Utorak, 14. novembar

21.00, Velika sala

Mlada dramaturškinja Ana Marković, ura- dila je dramatizaciju teksta po motivima romana „Lutka od marcipana” Muharema Bazdulja sa premisama uzetim iz romana „Bekstva Lide Barove” Jozefa Skvoreckog. Nakon predstave, u razgovoru sa piscem Muharemom Bazduljem i autorima i glumcima predstave, moći ćete da čujete kako je nastao ovaj roman; koliko se poklapaju intecija samog autora romana sa intencijom autorke dramskog teksta, ali i da čujete tumačenje ove priče koju su doneli glumci; zašto su glumci odabrali baš ovu temu da je postave na scenu i kako se odvijao proces nastanka predstave.

Top