Razgovor o knjizi savremenog rumunskog pisca Vlada Zografija SPOREDNI EFEKTI ŽIVOTA

Predstavljanje jednog od najzanmimljivijih savremenih s+runmunskih pisaca

Čevrtak 22. septembar u 19.00, Instagram i Facebook DKSG
Predstavljanje romana SPOREDNI EFEKTI ŽIVOTA 
VLADA ZOGRAFIJA u prevodu s rumunskog Đure Miočinovića (KRR, 2020)
Razgovaraju Đura Miočinović, Aleksandra Rašić i Tamara Mitrović


„Najveći uspeh romansijera je da stvarnost oponaša knjigu, a ne obrnuto. Vlad Zografi je napisao roman o rumunskoj aktuelnosti i preostaje samo da mu svaki čitalac, na svojoj koži, proveri kredibilitet. Savet kritičara: ne čitajte ovu knjigu, nego je slušajte onako kako se sluša muzika: ona je jedna savremena simfonija.“
Joana Prvulesku

Vlad Zografi ( 1960, Bukurešt) diplomirao je fiziku, doktorirao atomsku fiziku. Objavljivao je prozu (pripovetke „Levo koleno ili desno koleno”,  roman „Novi čovek), pozorišne komade: „Isabela, ljubavi moja” (Nagrada Saveza pisaca Rumunije), „Edip u Delfima”, „Kralj i leš”, „Budućnost je makulatura” (Nagrada Saveza pisaca Rumunije), „Amerika i akustika” (Nagrada Saveza pisaca Rumunije), „Svi tvoji umovi” i „Petar”,  izveden na Bijenalu u Bonu '98. Ovim romanom (nagrada Observator Lycaeum) vratio se prozi, a njegov najnoviji roman je „Sedmi oktobar”.
 

Top