Razgovor o knjizi Antoana Kompanjona ANTIMODERNI: od Žozefa de Mestra do Rolana Barta

Troje odličnih teoretičara književnosti razgovaraju o sjajnom delu francuskog profesora komparativne književnosti i člana Akademije, Antoana Kompanjona - ANTIMODERNI...

Četvrtak 19. maj u 19.00
Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović” 
/ LIVE Facebook DKSG /

Razgovor o knjizi Antoana Kompanjona 
ANTIMODERNI: OD ŽOZEFA DE MESTRA DO ROLANA BARTA 
u prevodu Olgice Stefanović (Službeni glasnik, 2021)
Učestvuju: dr Vesna Elez, dr Tomislav Brlek i dr Vladimir Gvozden
Moderira Tamara Mitrović

U vremenu svih oblika postmodernizma koji često zloupotrebljavaju slobode stvaralaštva, dovodeći ga na ivicu banalnosti i gluposti, ova knjiga govori o onome što se smatralo konzervativnim i zastarelim. Danas to „konzervativno i zastarelo“ predstavlja novi stari put u suštinu problema današnjice čovečanstva.

Antoan Kompanjon (20. jul 1950, Brisel), profesor francuske i komparativne književnosti i teorije književnosti. u Parizu na Kolež d Frans i na Kolumbija univerzitetu, jedan je od najkompetentnijih znalaca moderne i savremene teorijske misli. Autor niza knjiga, od „Treće republike pisma”, do „Pet paradoksa moderniteta”, s „Demonom teorije“ u prevodu na srpski jezik (Svetovi, 2002), Kompanjon razmatra odnose dokse ili zdravog razuma, njegovog konstantnog otpora teorijskom mišljenju u veku teorije ili teorija teorije, kao nužnog saučesnika književnosti. Član je Francuske akademije .
 

Top