PUNOLETSTVO BLACK MARKETA- a PREDAVANJE O PREDAVANJIMA

Četvrtak, 22. jun

20.00, Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“

PUNOLETSTVO BLACK MARKETA- a PREDAVANJE O PREDAVANJIMA


Početkom ovog milenijuma Saša Marković Mikrob i Mićun su ustalili susrete na kojima su preslušavali i komentarisali novu muziku, pili vino i filozofirali. U leto 2004. godine su ovi razgovori prerasli u emisiju Black Market na SKC radiju. U zimu 2005. je Sašu i Mićuna pozvala Aleksandra Sekulić, tada urednica u DKSG, da ”crnu berzu zvuka i duha” predstave uživo, pred publikom. Aplauzi na kraju su bili preporuka da se sa ”priredbama” nastavi. Radijski koncept (malo priče, pa mzička numera) je odmah izmenjen: u video košuljicu za drugi nastup su uključeni inserti iz (igranih, dokumentarnih, animiranih, reklamnih) filmova i TV emisija. Time je imperativ dokumentarističke uverljivosti zadovoljen, a priča se koncentrisala na komentar, anegdotu, paralele sa svetom umetnosti i sadašnjim trenutkom.

Podnaslov jednog od predavanja beše ”o muzici, politici, o njemu, o svemu”. Teme su bili stilski i duhovni pravci popularne muzike, a priča je uvek - o svemu. Dva različita glasa su se ukrštala, sekla i dopunjavala. Spontanost, zrno božanskog nehaja i svest da svako javno istupanje sadrži elemente performansa je donosio Mikrob. Njegovom smrću se ugasio i Black Market.
O zajedničkim i o predavnjima uopšte, Mićun će reći nekoliko (hiljada) reči u okviru izložbe plakata pod naslovom Punoletstvo Black Market-a.
 

Top