Promocija zbirke eseja o animaciji u izdanju DKSG na Animafestu

Akademski kino klub/Akademski filmski centar DKSG, inicijator i organizator Evropskog festivala animiranog filma Balkanima, objavio je zbirku eseja o animaciji na engleskom jeziku „The Last Turn at Albuquerque” autora Milena Alempijevića, književnika i publiciste, umetničkog direktora festivala Animanima i urednika filmskog i video programa Doma kulture u Čačku. 
Zbirku čine autorski tekstovi koji dovode u fokus i problematizuju različite pojave i fenomene iz oblasti estetike, istorije i teorije domaćeg i svetskog animiranog filma. Multidisciplinarni pristup predstavljanju i tumačenju odabranih tema baziran je na književnosti, sociologiji, filosofiji i drugim humanističkim disciplinama, u sadejstvu sa relevantnim vrednovanjem obrazaca i kodova pop kulture, televizije i interneta, čime se uspostavlja širi kulturološki kontekst.
Knjiga će imati svoju promociju danas, 8. juna, u sklopu Svetskog festivala animiranog filma Animafest, koji se održava u Zagrebu od 6. do 11. juna i koji ove godine obeležava 50. godina od prvog izdanja.
Pored promocije zbirke eseja, Milen Alempijević učestvuje u radu međunarodnog žirija za VR animaciju, a takođe srpsku animaciju na ovom prestižnom festival predstavljaju i Ana Nedeljković, u svojstvu članice međunarodnog žirija za takmičarski program kratkometražnih filmova, Ivan Stojković kao autor filma “Linije” koji se prikazuje u netakmičarskom programu Svetska panorama, kao i Isidora Vulić autorka studentskog animiranog filma “Kora pomorandže” koji se prikazuje u takmičarskom programu studentskih filmova.

Top