PROGRAM 1 - KRATKI DOKUMENTARNI I EKSPERIMENTALNI FILMOVI

Utorak 7. decembar, Mala sala u 18.00

Uvodna reč. Vladimir Šojat, selektor programa

NE MOŽETE ME AUTOMATIZIRATI  Režija: Katarina Jazbec, 21’

 

LABUD, 6’ - Više reditelja

 

RADNICI NAPUŠTAJU FABRIKU, Režija:. Neja Tomšič, 21’

 

KADRIRANJE SATERLANDAr. Matjaž Jamnik, Gaja Naja Rojec, 21’


PRAŠINA PEPELA r.Aljoša Nikolić, 12


UPAD r. Matevž Jerman, Niko Novak 11’

Top