Umešnost komuniciranja / Danijela S. Petrović

Umešnost komuniciranja /Danijela S. Petrović - Beograd: Clio, 2019.

„Danijela S. Petrović profesorka je komunikacijskih veština na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Više od dvadeset godina bavi se interdisciplinarnom temom komunikacije iz psihološke perspektive.

’Teme koje su u knjizi obrađene pružaju ona saznanja koja su potrebna kako različitim profesionalcima, tako i ljudima u svakodnevnom životu, da uspešno odgovore na komunikacijske izazove i unaprede svoje interpesonalne odnose.’ (dr Tamara Džamonja Ignjatović)”. (preuzeto sa korice knjige)

Top