Predstavljanje knjige „LJUBICA ĐORĐEVIĆ: ŽIVOT I STVARALAŠTVO SA BIBLIOGRAFIJOM“

Sreda, 19. maj, 18.00, Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“ 

 

O knjizi će govoriti Marija Bulatović i autor, dr Vera Petrović.

 

Ljubica M. Đorđević (1922-1999) bila je bibliotekar, bibliograf, univerzitetski profesor, književni kritičar, pesnik i, u jednom delu svog života, politički aktivista. U svojoj profesorskoj karijeri, pored Filološkog fakulteta gde je bila prvi profesor na Smeru za bibliotekarstvo,  bila je angažovana i na Fakultetu dramskih umetnosti. Objavila je pet zbirki svojih pesama. Bibliotekarskoj nauci je ostavila značajna naučna i teorijska dela. U knjizi je data personalna bibliografija Ljubice Đorđević koja je podeljena u tri dela: bibliografske jedinice njenih monografskih publikacija, njeni radovi u serijskim publikacijama i radovi o Ljubici Đorđević.

Top