Predstavljanje izabranih pesama i romana  "Pesma" OSKARA DAVIČA 

Četvrtak 13. jun u 19.00
Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“

Predstavljanje dva toma izabranih pesama i romana  OSKARA DAVIČA 
IZABRANE PESME I (1930 – 1963),
priredio Bojan Marković (Kontrast, 2023)  
IZABRANE PESME II (1969 – 1989), priredio Bojan Marković (Kontrast, 2024)  
PESMA (Kontrast, 2023)
Učestvuju: Bojan Marković, Goran Korunović i Ivan Isailović

„Oskar Davičo, zajedno sa drugim avangardistima i nadrealistima, nosilac je modernističke paradigme (...). Biće iznova prepoznat po tehnici automatskog pisanja, poetičkoj svesti izgrađenoj u senci psihoanalitičkog poimanja subjektivnosti i pisma, nadrealističkoj eksperimentalnoj praksi, svesnim i nesvesnim tokovima i odnosima.“
Bojan Marković

„Posmatrano najpre u svetlu zasnivanja književne modernosti u našoj kulturi, taj roman stoji na početku procesa emancipacije posleratne literature od stroge podređenosti ideološkim obrascima. (...) Ispisan gustim jezikom koji intenzivno evocira raznorodne nivoe stvarnosti – od intimnih do eksterno-društvenih – roman uspešno ispunjava zahteve i triler-žanra i modernističke težnje da se nijansirano zahvati svest junaka.“
                                        Goran Korunović

Oskar Davičo (Šabac, 18. januar 1909 — Beograd, 30. septembar 1989), srpski i jugoslovenski pesnik i prozni pisac, jedini dobitnik čak tri NIN-ove nagrade, uz esejistiku i romane, objavio je tridesetak poetskih zbirki, čime se ubraja u naše najproduktivnije pesnike. Prema rečima J. Deretića, „Davičo je svojim talentom, stvaralaštvom i širinom uticaja nadmašio sve ostale književnike nadrealiste“. 
 

Top