Predavanje: RELACIJE ZVEZDE SUBJEKTA I NAD KODA U KREIRANJU FILMSKE INDUSTRIJE

Sreda 22. novembar, Mala sala u 19:00

Boris Balta - diplomirami glumac, Akademija Dramskih Umetnosti u Tuzli, Magistar društvenih nauka - Centar za Interdisciplinarne Postdiplomske Studije, Univerziteta u Sarajevu Doktorant na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu, odsek Komparativne književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture. Direktor je Tuzla film festivala od 2011 i glumac Narodnog pozorišta u Tuzli od 2004..

 

Predavanje obuhvata dva nova teoretska predloška o različitim pristupima filmskoj praksi od 1895. do pojave zvučnog filma 1927. i fokusiraće se pretežno na komparaciju američkog i evropskog filma te probleme kroz koje su prolazili filmski producenti na oba kontineta. Pored teoretsko filmskog okvira i filmske estetike tog perioda, predavanja će se dotaći važnosti geopolitičkog i socijalno-društvenog konteksta tog vremena.

Top