PREDAVANJE O PREDAVANJIMA

Subota, 20. januar u 20.00

I kada sve pođe loše, i još zakaže tehnika, ima načina da se spasi predavnje koje klizi u katastrofu. Predavač može da se izvuče elokvencijom, govorničkom veštinom, improvizacijom, snagom ubeđenja, otvorenom emotivnošću; humor je uvek dobrodošao. Ako ne želi da se provlači nego da napravi nešto dobro, nijedan od ovih elemenata nije presudan, čak ni svih šest zajedno mogu da se pokažu kao nedovoljni. Sastojak koji neki javni nastup čini ”stvarno dobrim” nije lako uhvatiti.

Svojevremeno su Džefa Baklija hvalili do neba znog izuzetnih albuma. Odgovarao je da mu više znače koncerti: to su jedini sati kada živi u sadašnjosti, a s njim i publika zaboravlja na repove prošlosti i planove za budućnost. Postoji samo sadašnji trenutak, slavlje što smo živi i imamo oko čega da se okupimo.

Blek market je u najboljim trenucima bio ”antički trg”: svi prisutni su slobodni da učestvuju a dvojica kroz razgovor dolaze do uvida od kojih su neki i samoodređujući. Mikrob, sada pokojni, je u te ”priredbe” ulazio ceo, sa svime što jeste, uključujući telesnost. I kad bi ponekad mucao, srljao, grešio - suština se nije gubila. Mićun mu odaje počast i stavlja tačku na ovu priču.

Top