POVRATAK KALIGRAFIJE

Subota, 14. novembar

Subota, 14. novembar

POVRATAK KALIGRAFIJE

 

Kaligrafija kao jedna od najstarijih veština pisanja, nastala je u zemljama Dalekog istoka gde je, osim estetike, imala važnu kulturološku i religioznu funkciju. Spomenimo, između ostalog, da je stil  japanskog, korejskog i kineskog slikanja baziran upravo na kaligrafskom principu. U zapadnom svetu kaligrafija je imala najveću primenu u okviru štampe, od XV veka i pronalaska štamparske tehnike do danas.

Iako se čini da je u vremenu digitalizacije kaligrafija počela da pada u zaborav, poslednjih godina se sve više javlja interesovanje za ovu drevnu tehniku, pa u tom smislu postoje i tendencije  pojedinih umetnika i određenih neformalnih društava za njenim plasiranjem. Moderna  kaligrafija je najviše došla do izražaja u okviru grafičkog dizajna i možemo je primetiti na reklamama,  čestitkama, pozivnicama i diplomama u vidu ornamenta ili lepo ispisanih slova. Paralelno sa savremenim načinom primene ove tehnike, javlja se, sve  veća potreba za povratkom njenom izvornom obliku, a to je pero. Ova tehnika nesumnjivo pruža umetničku slobodu i kreativnost, ali zahteva i veliko strpljenje što nikako ne treba da obeshrabri one koji žele da se  posvete učenju kaligrafije. O tome može da posvedoči Milena Bukarica koja se vrlo uspešno bavi ovom veštinom već deset godina, a naučila ju je sama, pomoću dostupnih resursa sa Interneta. Milenini radovi mogu se videti na Instagramu, a u narednom video zapisu imaćete prilku da pogledate njenu kratku prezentaciju koja će neke od vas možda inspirisati da zakorače u interesantan i bogat svet kaligrafskog pisanja.

 

Top