POVRATAK KALIGRAFIJE - LEPOTA PISANJA

Sreda, 8. april

Iako se čini da je u vremenu digitalizacije, jedna od najstarijih veština pisanja - kaligrafija, počela da pada u zaborav, poslednjih godina javlja se sve veće interesovanje za ovu drevnu tehniku. Paralelno sa savremenim načinom primene ove tehnike, u okviru grafičkog dizajna, sve je izraženija potreba ka vraćanju njenom izvornom obliku, a to je pero.

O tome svedoči Milena Bukarica, koja se već deset godina veoma uspešno bavi kaligrafijom. Tehniku kaligrafskog pisanja naučila je sama, putem dostupnih resursa sa Interneta.

U video zapisu, koji je Likovna redakcija pripremila za danas, imaćete priliku da pogledate Mileninu kratku prezentaciju koja će neke od gledalaca možda inspirisati da zakorče u  interesantan svet kaligrafije.

https://www.instagram.com/tv/B_AeeYxJY1N/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.facebook.com/dksgbeograd/videos/225708165410819/

Top