POREMEĆAJI U ISHRANI KOD ADOLESCENATA I STUDENATA

Četvrtak, 17. novembar

19.00 , Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović” 

Učestvujz: Katarina Radovanović iz udruženja „Hestija“, dr Marija Đurović (psihijatar), Ana Vukašinović i Bojana Radenković

Poremećaji u ishrani su složene mentalne bolesti sa fizičkim manifestacijama. Brojni faktori mogu da doprinesu razvoju poremećaja u ishrani uključujući genetiku i mentalno zdravlje kao i kulturne faktore.

Iako su poremećaji u ishrani ozbiljni i mogu imati komplikacije opasne po život, oni su takođe bolesti koje se mogu lečiti.

Bolesti poremećaja u ishrani spadaju u grupu najtežih i najsmrtonosnijih psihijatrijskih oboljenja. Lečenje je dugo i iscrpljujuće za celu porodicu.

U našem zdravstvenom sistemu, poremećaje ishrane dijagnostikuju medicinski stručnjaci iz oblasti psihijatrije sa ostalim medicinskim specijalistima i psiholozima.

Top