POEZIJA PRIZORA: FILM "GAVRAN" NIKOLE ĐURIĆA

Sreda, 13. maj

Predstavljamo još jedan biser iz kolekcije našeg Arhiva: Gavran (1973) Nikole Đurića. Filmovi Nikole Đurića uvek imaju, pored inovativnog formalnog postupka, i težnju ka poeziji prizora – u ovom slučaju, u fokusu je let gavrana, a do snolikosti i simbolike pokreta ptice autor je došao uz pomoć ručno rađene optičke kopirke, specijalno pravljene za potrebe ovog filma (koja se takođe čuva u našem Arhivu medija). Iako i dalje nedovoljno poznat izvan krugova filmske alternative, Gavran je jedan od najcenjenijih filmova iz našeg Arhiva, kog upućeni kustosi redovno stavljaju na programe retrospektiva jugoslovenske filmske avangarde i eksperimentalnog filma. 
Jovan Jovanović je o filmu napisao: "Analiza i demistifikacija filmske iluzije izvršena je u filmu Gavran. Naizmenično koristeći žive kadrove, stop kadrove i fotografije leta gavrana, autor preispituje prirodu filmske slike i kinematografsko kretanje kao čulnu iluziju sastavljenu od statičnih elemenata. Minimalistički koncipiran film Gavran, istovremeno provocira snažni onirički doživljaj kinestetičkim delovima strukture."
 

Nikola Đurić (Prag, ČSSR, 1949) apsolvirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a diplomirao na odseku za kameru Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Prvi kontakt sa filmom ostvario je 1968. godine u Akademskom kino klubu (AKK, danas redakcija Doma kulture "Studentski grad"). Sa Ivkom Šešićem i Miloradom Glušicom reorganizuje AKK i u klubu radi značajne filmove: Gavran, Samoglasnici, Materijal 1, Jaje na oko... Predsednik je AKK od 1974. do 1976. godine. Televizijskom proizvodnjom počeo da se bavi 1987. godine – sem dokumentarnih filmova, za TV je snimao ratne reportaže na kriznim područjima u Avganistanu, Iraku, Francuskoj Gvajani, Tadžikistanu, Istočnom Timoru, Kosovu… Takođe je često angažovan za specijalna snimanja kao što su: snimanje iz helikoptera i aviona, podvodna snimanja i snimanja na visini. Napušta televizijsku proizvodnju 2011. godine i prelazi u Dom kulture Studentski grad kao urednik Arhiva medija. Tamo radi do 2015. na digitalizaciji filmova i filmskih materijala i dovršava film Nokturno (1974-2014).

 


 

Top