PODSTANARI - izložba studenata Filološko-umetničkog fakulteta iz Kragujevca

10 - 21. jun 2021.

Otvaranje, četvrtak 10. jun, 19.00, Galerija

Autori izložbe: Miloš Đorđević, Ivana Janković , Jovana Jovanović, Milan Maksimović, Jelena Marinković, Marija Milić, Jovana Milojević, Jasmina Šućur , Iva Vitošević, Sara Vranić , Teodora Zdravković

Umetnički projekat studenata Podstanara u potpunosti  je protkan humorom. Duhovito, vedro, na trenutke gorko i ironično, autori posmatraču približavaju sopstveno iskustvo studiranja koje je pored svih uobičajenih studentskih briga i izazova, obeleženo i dugogodišnjim nerešivim problemom Filološko-umetničkog fakulteta – nepostojanjem sopstvene zgrade. Različiti iznajmljeni prostori u skoro svim delovima grada, uklapanje satnice, žurba i jurnjava, njihova su svakodnevica. Kroz stilizovane forme, ilustracije, animaciju, stripovski predstavljene anegdote, Podstanari su uspešno iskoristili  „humor kao sredstvo za stvaranje atmosfere poverenja, dobre volje, iskrenog zajedništva, i kao pravi okvir uma usmeren ka ideji ili proizvodu“. Mapirajući problem, svesni da moć da se on reši leži negde drugde, studenti su pronašli način da kanališu svoj bunt i da vizuelnim diskursom otvore pitanja koja se tiču obrazovnog sistema, kulture ali i opšteg stanja u društvu. Elemente vizuelnih komunikacija – piktograme, stilizovane forme, simbole – autori su, iako različitih senzibiliteta, vešto inkorporirali u jedinstvenu celinu nadilazeći njihovu primarnu funkciju. Služeći se univerzalnim jezikom stvorili su uređen sistem znakova koji okupiraju posmatračevu pažnju dopuštajući mu da zauzme poziciju aktivnog učesnika.

Umetnički projekat Podstanari realizovan je tokom akademske 2018/19. godine u okviru redovne nastave na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, studijski program Grafički dizajn, predmet Grafičke komunikacije 2, kod nastavnika docenta  mr Irene Knežević.

Top